Skriv ut denne siden

BioStone+ChemStone (BSCS)

BioStone+ChemStone (BSCS)

BioStone+ChemStone (BSCS)

Green Rock BSCS renseanlegg er renseanlegg for større prosjekter.  Anleggene har kapasitet for fra 55 - 200 pe og kan kombineres for større prosjekter.

Anlegget består av 2 tanker + slamutskiller.  Avløpsvannet går først til slamutskilleren.  Det av-slammede avløpet går så inn den biologiske rensetanken.  Her fjerner vi det meste av organiske stoffer.  Renseaffekten her er ca 90% fjerning av BOD.  Derfra blir avløpsvannet pumpet inn i den kjemiske rensetanken.  Kjemikalier tilsettes og fosforen skilles ut og felles som slam i bunn av tanken.  Slammet pumpes tilbake til slamutskilleren og fjernes når anlegget slamtømmes.  Renseffekten her er ca 90% fjerning av fosfor.

Dette er et enkelt og rimelige anlegg som det er minimalt vedlikeholde på og som er driftssikre.  Standard lensepumper drifter anlegget.  Totalt er der 3 løfte pumper og 1 dosering pumpe.

Trenger du praktisk hjelp til prosjektering, søkeprosess, etc.? Ta kontakt med Green Rock AS og vi hjelper deg.