Skriv ut denne siden

Se noen av våre tidligere prosjekter

Kårdal Fjellstove (BSCS 200)

Kårdal Pensjonat er en kombinasjon av leiligheter og frittliggende hytter. Vi har her montert et anlegg med kapasitet til 200 personer.

Anlegget har en slamutskiller på 30.000 liter.