Skriv ut denne siden

Se noen av våre tidligere prosjekter

Mjølfell (Renseanlegg)

Mjølfell (Renseanlegg)

På Mjølfjell i Voss Kommune har vi montert renseanlegg for ca 40 hytter.

På Mjølfjell er der ca 500 hytter totalt.  Noen er i etablerte hyttefelt mens andre ligger på spredte strø-tomter.  Green Rock har om-regulert 5 hyttefelt på Mjølfjell på en slik måte at det nå er tillat med innlagt vann og vannklosett.  En forutsetning for å få tillatelse til dette er at man renser utslippet.  Green Rock har montert ca 20 - 25 renseanlegg. Det er mest iisi S6 anlegg men også noen S10 og BSCS 55.

Prosjektet

Vi har utarbeidet VA planer og foretatt reguleringsendringer for 5 etablerte hyttefelt.
Vi har boret brønner for en rekke hytter og montert pumpeanlegg.
Vi har utført alt utvendig rørleggerarbeid både for vann og avløp.