Green Rock Engineering

Green Rock er Sentralgodkjent for ansvarsrett og kan derfor påta seg prosjektering og hele søkeprosessen i forbindelse med utslipp og rensing.

Vi er i tillegg godkjent som utførende for alle utvendige arbeider i forbindelse med vann, avløp og rensing.

Vi ordner:

  • Søknad om utslipstillatelse
  • Byggesøknad for renseanlegget
  • Montering av anlegg
  • Legging av alle utv. rør
  • Boring etter vann og legging av rør med varmekabel inntil hytten

Ta kontakt pr. tlf. eller email og vi vil evt. komme på befaring og gi tilbud på komplett leveranse inkl. montering.

Dersom du f.eks. har hytte i hyttefelt som er regulert og hvor det ikke er tillat å legge inn vann på hytten, har vi erfaring med reguleringsendring av hyttefelt. Vi har omregulert store felt og utarbeidet vann og avløpsplaner for hyttefeltene.