Green Rock
Prosjekter

Se våre tidligere prosjekter. Green Rock har gjennom en årrekke leverert produkter og tjenester innenfor VA, i tillegg til rørleggertjenester med hovedvekt på renseanlegg, VA prosjekter og pumpeanlegg.