Green Rocks
Produkter

Se vårt utvalg av produkter for hus og hytter. Green Rock leverer produkter innenfor VA, i tillegg til rørleggertjenester med hovedvekt på renseanlegg, VA prosjekter og pumpeanlegg.

IISI S6

Renseanlegg for
hus og hytte

Et komplett fullrenseanlegg med biologisk og kjemisk rensing for en enebolig med 5 personer.

BSCS

BioStone +
ChemStone

Renseanlegg for større prosjekter. BSCS består av 2 separate tanker. En for biologisk rensing og en for kjemisk.

IISI Rock

Oppgradering
av anlegg

Oppgradere eksisterende avløpsanlegg til fullverdig renseanlegg uten noen graving!

CleanWater

Forbruksartikler /
Kjemikalier

Bestill kjemikalier hos oss. Du kan bestille i 10l, 30l, eller komprimerte steiner.