IISI Rock

Oppgradering av anlegg

ISI Rock er et renseanlegg uten noen tank.

Hele anlegget er bygget inn i en plastkonstruksjon som er formet og farget som en naturstein. Anlegget monteres på toppen av eksisterende slamutskiller. Pumpen senkes ned i siste kammer, ca 20 cm under vannivået i tanken. Pumpen pumper vannet opp i den biologiske reaktoren inne i steinen og det rensede vannet renner ned igjen og ut i eksisterende utløp. Kjemikalie doseringen monteres inne og kjemikalier doseres i avløpsrørene. Fosfor felles og samles opp som slam i slamutskilleren.

iisi Rock renseanlegg er enkle og rimelige anlegg som det er enkelt å vedlikeholde og som er driftssikre. Anlegget er svært enkelt å montere og krever ingen graving.

I anleggene er det kun en liten pumpe som sirkulerer avløpsvannet.

Ingen kompliserte PLS styringer etc. Pumpen starter og stopper på et enkelt tidsrele. Lavt energiforbruk!

Trenger du praktisk hjelp til prosjektering, søkeprosess, etc.?
Ta kontakt med Green Rock AS og vi hjelper deg.

IISI Rock

Tekniske spesifikasjoner

Funksjonsbeskrivelse iisi Rock
iisi Rock brukes for oppgradere eksisterende anlegg fra utslipp med kun en slamutskiller til å være et fullverdig renseanlegg. Funksjonsprinsippet er meget enkelt og derved også driftsikkert.

Anlegget benytter «dråpefiltrering» som biologisk renseprinsipp i bioreaktoren. Prinsippet er at det vokser frem en mikroorganisme på de biologiske flatene på plast konstruksjonene som ligger i bioreaktoren. Avløpsvannet sprayes over bioreaktoren og vannet drypper nedover i reaktoren og renses av mikroorganismene.