IISI S6

Renseanlegg for eneboliger og hytter

Green Rock renseanlegg IISI S6 er et anlegg som egner seg spesielt godt til hytter.

Renseprinsippet er dråpefilter. Denne renseformen kan stå uten tilførsel av væske i lengre tid for så å fungere for fullt når det blir tilført avløpsvann igjen. Til eneboliger bruker man iisi S6 PRO. Dette anlegget har en ekstra 2 eller 4 m3 slamutskiller som fronttank på innløpet til renseanlegget. I tillegg har det en returpumpe for slam.

Anlegget er SINTEF godkjent.

Dette er enkle og rimelige anlegg som det er enkelt å vedlikeholde og som er driftssikre.

I anleggene er det kun en liten pumpe som sirkulerer avløpsvannet. Ingen luftblåsere eller annet komplisert utstyr som kan stoppe eller gå i stykker.

Ingen kompliserte PLS styringer etc. Pumpen styres av et enkelt tidsrele og går ca 20 minutter og står i ro ca 20 minutter. Lavt energiforbruk!

Trenger du praktisk hjelp til prosjektering, søkeprosess, etc.?
Ta kontakt med Green Rock Engineering og vi hjelper deg.

Se video

Tekniske spesifikasjoner

Funksjonsbeskrivelse iisi Sako 6
iisi Sako 6 er det mest benyttede anlegget både for hus og hytter. Funksjonsprinsippet er meget enkelt og derved også driftsikkert.
Anlegget benytter «dråpefiltrering» som biologisk renseprinsipp i bioreaktoren. Prinsippet er at det vokser frem en mikroorganisme på de biologiske flatene på plast konstruksjonene som ligger i bioreaktoren. Avløpsvannet sprayes over bioreaktoren og vannet drypper nedover i reaktoren og renses av mikroorganismene.

Fosforen fjernes ved at der tilsettes kjemikalier i avløpsrørene. Kjemikaliene mixes inn i avløpsvannet og fosfor felles som slam i slamutskilleren.

Prinsippet egner seg spesielt godt for anlegg som kan bli stående ubrukt over tid, f.eks. på hytter. I motsetning til anlegg som benytter aktivt slam, vil prosessen i anlegget ikke dø og starter automatisk å fungere igjen når man tilfører nytt avløpsvann.