BSCS

BioStone+ChemStone

Green Rock BSCS renseanlegg er renseanlegg for større prosjekter.

Anleggene har kapasitet for fra 55 – 200 pe og kan kombineres for større prosjekter.

Anlegget består av 2 tanker + slamutskiller. Avløpsvannet går først til slamutskilleren. Det av-slammede avløpet går så inn den biologiske rensetanken. Her fjerner vi det meste av organiske stoffer. Renseaffekten her er ca 90% fjerning av BOD. Derfra blir avløpsvannet pumpet inn i den kjemiske rensetanken. Kjemikalier tilsettes og fosforen skilles ut og felles som slam i bunn av tanken. Slammet pumpes tilbake til slamutskilleren og fjernes når anlegget slamtømmes. Renseffekten her er ca 90% fjerning av fosfor.

Dette er et enkelt og rimelige anlegg som det er minimalt vedlikeholde på og som er driftssikre. Standard lensepumper drifter anlegget. Totalt er der 3 løfte pumper og 1 dosering pumpe.

Trenger du praktisk hjelp til prosjektering, søkeprosess, etc.?
Ta kontakt med Green Rock AS og vi hjelper deg.