IISI S6

Mads Rio – Privat anlegg på Mjølfjell

Mads Rio valgte Green Rock renseanlegg etter anbefaling. Green Rock AS har her hatt ansvaret for søkeprosessen, prosjektering og installasjon. Dette har vært inkl rørføring mellom anlegget og hytten og også utslippet etter renseanlegget til infiltrasjon i stedlige masser.

Her står der et IISI S6 renseanlegg som betjener 1 hytte på Mjølfjell.

Vi har i tillegg hat ansvar for montering av pumpeanlegg i boret grunnvannsbrønn og legging av Isoterm rør inn i hytten.