BSCS

Kvenvikmoen Golf & Hotel i Alta

Kvenvikmoen er en tidligere militærleir som er overtatt av private i Alta. Leiren blir nå omgjort til hotel med egen golf bane.

Første steg her er etablering av en større anlegg rigg med beboelse for inntil 50 arbeidere. Avløpet fra denne riggen må renses. Til dette formålet valgte utbygger et renseanlegg fra Green Rock som er levert og montert av vår forhandler i Alta, Rør og Bad AS v/ rørlegger mester Stig-Olav Murberg.

Renseanlegg som ble valgt er type BSCS 55 for inntil 55 pe. Anlegget vil bli brukt i utbyggingsfasen av hotellet.