BSCS 200

Kårdal Fjellstove

Kårdal Pensjonat er en kombinasjon av leiligheter og frittliggende hytter. Vi har her montert et anlegg med kapasitet til 200 personer.

Anlegget har en slamutskiller på 30.000 liter.

Andre Green Rock Prosjekter