Renseanlegg

Mjølfjell

På Mjølfjell i Voss Kommune har vi montert renseanlegg for ca 40 hytter.

På Mjølfjell er der ca 500 hytter totalt. Noen er i etablerte hyttefelt mens andre ligger på spredte strø-tomter. Green Rock har om-regulert 5 hyttefelt på Mjølfjell på en slik måte at det nå er tillat med innlagt vann og vannklosett. En forutsetning for å få tillatelse til dette er at man renser utslippet. Green Rock har montert ca 20 – 25 renseanlegg. Det er mest iisi S6 anlegg men også noen S10 og BSCS 55.

Prosjektet

  • Vi har utarbeidet VA planer og foretatt reguleringsendringer for 5 etablerte hyttefelt.
  • Vi har boret brønner for en rekke hytter og montert pumpeanlegg.
  • Vi har utført alt utvendig rørleggerarbeid både for vann og avløp.

Andre Green Rock Prosjekter