BSCS 55

Tvinde Camping Voss

Hovedaktiviteten på Tvinde er turistbusser som stopper for at turistene skal komme opp og se og fotografere fossen. Når der er cruise skip inne til Gudvangen, Aurland eller Flåm er det mange som vil litt rundt og se norsk natur. Når man da stopper ved Tvinde Fossen er toaletter en nødvendighet. Der kan være opp i 10 – 12 busser inne samtidig på Tvinde Camping. Campingen har derfor bygget nytt service bygg med en stor kiosk og flere toaletter.

For å ikke forurense eleven og naturen valgte de derfor å rense utslippet med et Green Rock BSCS 55 renseanlegg.

Green Rock har her hatt ansvaret for søkeprosessen opp mot Voss Kommune. Vi har hatt prosjektering ansvar for VA-anlegget med boring av grunnvannsbrønn, renseanlegg på utslippet og alle utvendige rør.

Vi har hatt ansvar for all utvendig montering av vann og avløp inkl pumpeanlegg for vann og renseanlegg for utslipp.

Andre Green Rock Prosjekter